מעוף פלוס
חסר רכיב

בית ספר

בית ספר יסודי - 04-6486401
בית ספר תיכון - 04-6531617
חסר רכיב