חסר רכיב

חיים בוירסקי

חיים בוירסקי
סיון תרס"ז - כ"ט באדר ב' תשמ"ו
30/05/1906 - 09/04/1986
חיים נולד בסוף מאי 1906 ברוז'נקה, פלך וילנא, אזור שעבר מיד ליד בין רוסיה, גרמניה ופולניה.
הוריו היו אמידים, בעלי חנות גדולה וביתם הגדול שימש מרכז לרבים.
במלחמת העולם הראשונה היגרה המשפחה למוהילב - עיר גדולה ומוגנת, אפילו הצאר הסתתר בה זמן רב. לחיים נשארו זיכרונות וחוויות מתקופה תוססת זו.
הוריו קיווּ שילמד תורה וייעשה רב. חיים למד ב"חדר" ואחרי כן ב"ישיבה", אך ברגע מסוים החליט להפסיק את הכשרתו לרבנות ורשם עצמו לתיכון מקצועי בעיירה כדי ללמוד את המקצוע של חייו - מסגרוּת.
הייתה זו מכה קשה ואכזבה להוריו. נגרם כאב לשני הצדדים, אך חיים היה שלם עם עצמו.
בעיירה היה סניף מרכזי של "החלוץ". סביב הסניף הייתה פעילות ענפה שבה נטל חיים חלק גדול. כשסיים את התיכון התמסר חיים לענייני "החלוץ" ועזר לאביו בחנות. אולי בגלל התפקרותו הוא חש רגשות אשמה ולא יצא להכשרה, למרות החלטתו הנחושה שלאחר נישואיו עם חנה יעלו לארץ בהזדמנות הראשונה.
מספרת חנה: אחרי שחיים ואני נישאנו, היו להורינו תוכניות אחרות. כמקובל במשפחות אמידות, בנו לנו בית גדול בן קומתיים קוסם ומרווח. אך לא הספקנו לגור בו. בזכות פעילותו והתמסרותו של חיים ב"החלוץ" קיבלנו סרטיפיקטים וב-1933 עלינו ארצה. 
כשהגענו לחוף הארץ פגשנו בחיפה את טבנקין, תרשיש וברדיצ'בסקי. הם התלבטו לאן להפנות אותנו. כיוון שחששו שאני, המפונקת, לא אחזיק מעמד בחיי הקיבוץ, כיוונו אותנו למשק יותר מבוסס, לעין חרוד. רצו שנצא מייד. רציתי להקדים ולבקר את אחותי בירושלים. טבנקין לא היה מרוצה: "תכירי את המקום... תעבדי קצת..." קיבלתי מצב רוח.
אז ניגש תרשיש ואמר: "טוב, תיסעי קודם לירושלים, אך ביום שישי עליכם להיות בעין חרוד".
ביום שישי הגענו כמובטח ומאז אנחנו בעין חרוד, חיים בה בלב שלם ובאהבה לבית.
חיים - במשך כל השנים האלה עבד במסגרייה על כל גלגוליה, עד להפיכתה ל"פלדות" - מפעל גדול ועתיר ידע. חיים היה אחוז התפעלות מהתפיסה רחבת האופקים שנתגלתה אצל ראשוני עין חרוד, שכבר עם הקמתה ראו את התעשייה כחלק מהמשק הקיבוצי.
חיים היה פעיל ב"הגנה". כמו כולם גם הוא היה שומר שדות. אחר כך היה לנוטר. יצא לאימונים בקורס הראשון בג'וערה, הדריך בנשק ושרוליק בן אליהו הכתירוֹ לאיש הגנה ולמא"ז.
חיים השתתף בעלייה לשדה נחום ולטירת צבי, ארגן את כיתה י"א לעלייה לביריה, ובחניתה שימש כנוטר.
לפני שנים אחדות נאלץ לעזוב את "פלדות" והתחיל בעידודה של עזה לעבוד בארכיון הקיבוץ. למרות שנלקח מ"גלגלי החרושת", מצא עניין רב בעבודתו זו כשמדי פעם גילה חדשות ונצורות בין דפי נייר שהצהיבו.
חיים אהב מאוד את עין חרוד, את אנשיה ואת נופה. עם רבים טיפח קשרים מיוחדים. 
היה שלם עם ביתו הגדול והיה מאושר במשפחתו הקטנה.
חסר רכיב