אסיפה כללית
ביום ה' 3.8.2017
בשעה 20:00
תתקיים אסיפה
במועדון

על הפרק: יו"ר ומזכיר/ת אסיפה אישור תקנון הקיבוץ, לאחר ההסתייגויות, בהשתתפות עו"ד עומר כהן החברים מוזמנים!