מפגש, במועדון, עם עובד נור-ראש המועצה ועוזריו.

לתשומת        החברים!

 

ביום ה' 8.6.17 בשעה 18:30 יתקיים מפגש, במועדון, עם

עובד נור-ראש המועצה ועוזריו.

 

החברים והתושבים מוזמנים להעלות שאלות וסוגיות בנושאים שונים שבאחריות המועצה.

 

 

 

החברים מוזמנים!