ספר סיפורים של יאיר בן ארי "ללכת יחף בארץ ישראל"
למי שמעוניין: יצא ספר סיפורים של יאיר בן ארי "ללכת יחף בארץ ישראל" בין הסיפורים גם סיפורי פולקלור עין חרודי יהיה ספר בספריה. ניתן לקנות אצל חוה במזכירות במחיר סימלי