הרשמה לצעדת הגלבוע ה 50
לציון 50 שנה לצעדת הגלבוע
המועצה רוצה לחדש את צעדת הישובים
ותסייע בהסעות בתנאי שירשמו
לפחות 40 משתתפים לישוב
המעוניינים ירשמו עד ה 30.3.2016
במייל – ARCIV2@EINHARODM.ORG.IL
או בנייד שלי – 0523-967695
לא בהודעה קולית! ענת