הקורס לפיתוח רכזי משק ומנהלים עסקיים בקיבוץ

ניהול המשק הקיבוצי המורכב ממגוון תחומים בחקלאות, תעשייה ועסקים דורש ידע רחב יותר מזה הנלמד באקדמיה בתחומי הכלכלה ומנהל עסקים. אי לכך, פותח קורס חדש על ידי היחידה לפיתוח הון אנושי, אגף הכלכלה והמרכז האקדמי רופין,  שנועד למרכזי משק ומנהלי עסקים בפועל ולכאלו שמכינים את עצמם לתפקיד.

 

מטרת הקורס: חיזוק הידע של המנהלים הכלכליים בתחומים הנוגעים למשק הקיבוצי כמו: חקלאות, קרקעות, קשר עם מוסדות המדינה, יזמויות, יחסי קיבוץ- מפעלים, הפעלת דירקטוריונים ועוד.הנושאים בקורס:

 

·         תפיסת תפקיד: תפקידו של המנהל העסקי, מיקום במבנה הארגוני, תפקיד  ההנהלה הכלכלית, יחסי משק- קהילה, יחסי קיבוץ- מפעל

·         כלכלת ישראל וכלכלת הקיבוץ מהמאקרו למיקרו

·         הארגונים הכלכליים כמנוף לצמיחה

·         תקנות האגודות השיתופיות

·         שיוך נכסים ובתים

·         התעשייה הקיבוצית

·         רשות מקרקעי ישראל

·         חוק ההתיישבות

·         תכנון הקיבוץ וקשר עם מוסדות התכנון

·         משרד החקלאות

·         משק המים

·         תכנון גידולים

·         ביקורת פנים

·         בניית תקציב ואחזקתו, תמחיר וחשבונאות ניהולית. מיסוי בקיבוץ

·         ביטוח לאומי ואנחנו

·         ניהול המשאב האנושי

·         מבנה וכללי עבודה של הדירקטוריון

·         אחריות וביטוח נושא משרה

·         פיתוח עסקים קטנים

·         חשמל: תעריפים, הסדרה, מחלקים. אנרגיות חלופיות

 

הקורס מתקיים במרכז האקדמי רופין, 8 מפגשים. ימי שלישי בשעות 09:00- 16:00 ,

                                                                 פעם בשבועיים.

מועד פתיחה: מרץ 2016

עלות הקורס :3500 ₪ . השתתפות עצמית: 2500 ₪.מלגת התנועה הקיבוצית בסך 1000 ₪ לחבר/ת  קיבוץ.

 

לפרטים והרשמה:  אתי צפני, אגף קהילה eti@tkz.co.il