הדרכה להרשמה באתר לטיול ב- 5.10.15
1. בתפריט בצד ימין יש ללחוץ על "הרשמה לאירועים". יפתח חלון.
2. לחץ על כותרת האירוע – "טיול משפחות ביום שני 05.10.15.
3. יפתח חלון חדש עם הפרטים של הטיול.
4. לחץ על "+הוספה" בתחתית החלון החדש.
5. יפתח תפריט שעליכם למלא:
1. שם המזמין (בד"כ יופיע אוטומטית)
2. להקליד מספר טלפון
3. להקליד כתובת דוא"ל.
4. בהערות נא לציין רק מספר של המשתתפים.
5. נא לציין גם ב"מספר מקומות מבוקשים (כולל כולם).
6. ללחוץ על "שלח"
.
מסמכים מצורפים