אירוע של כיף לכבוד הקיץ עם חברת "קליק"
נדחה - על המועד החדש תבוא הודעה בהמשך.