קלפי
13.5.2015
סיכום ומסקנות תהליך חברתי עין חרוד מאוחד- 2015
הצעת החלטה לאסיפה\קלפי

במשך כשנה קיימנו תהליך חברתי לבחינת אורחות החיים שלאחר השנוי בשנת 2010.
סיכום התהליך וההמלצות שהתקבלו במסגרתו הוצגו לציבור וקיבלו את ברכת הדרך במפגש מסכם שהתקיים בתאריך 17.4.2015.
ההמלצות מוגשות לאישור פורמאלי של האסיפה והקלפי.
ככלל, ביצוע ההמלצות יוטלו ברובן על גופים ציבוריים קיימים. במקרים מסוימים תוקמנה פונקציות חדשות.
יישום המסקנות ומעקב אחר ביצוען יהיה באחריות הנהלת קהילה וועד הנהלה.
ההמלצות
א. הקמת צוות צמיחה דמוגראפית וצעירים (בביצוע). הצוות יעסוק ב:
• ליווי צעירים בגילאים 18 עד 28
• עיסוק בקליטת צעירים בגילאים 28 עד 35
• מעורבות הצעירים בחיי הקהילה ובגופים המובילים
• נושאים נוספים הקשורים בקליטה וחברות על פי הצורך
• הרכב הצוות יהיה מגוון ויכלול וותיקים וצעירים בגילאים שונים
ב. הקמת וועדה ייעודית לקשישים- בכפיפות להנהלה הציבורית בריאות ורווחה. הוועדה תעסוק ב:
• נושאים חברתיים: תעסוקה, פנאי, קשר בין דורי.
• נושאים מקצועיים: רצף סיעודי (מטיפול ביתי לבית חרוב), שיפוצים והתאמת מגורים, בריאות וטיפולים.
• הרכב הוועדה יכלול נציגים מהנהלת בריאות ורווחה, נציגי ציבור נוספים ואנשי מקצוע רלוונטיים.
ג. "פרות קדושות"
• בחינת שימור חדר האוכל תוך ייעול כלכלי- ההנהלה הציבורית של ענף המזון ביחד עם מנהל ענף המזון יבחנו את המצב ויגבשו חלופות להמשך הפעלת ח"א. הנושא יובא לדיון ציבורי.
• חיזוק ועיבוי צוות נוי- תכנון ותחזוקת נוי וסביבה בסיוע יועץ מקצועי, כולל קביעת כללים לשימור הסביבה ומחזור.
המשך תפעול פנת חי- צוות משותף של פנת חי עם הנהלת החינוך יבדקו ויגישו להנהלה הצעה על אופן המשך תפעול ומימון פנת חי בצורה משותפת.
ד. טיפול בפרט ומש"א- בכפיפות לצוות מש"א
מינוי אחראי זכויות הפרט- הנגשת מידע וסיוע במיצוי זכויות הפרט מול מוסדות.
• מערך סיוע ותמיכה בפרט- פיתוח והקמת מערך חונכים מתנדבים שילוו חברים בצמתי תעסוקה בעיתיים.

נושאים נוספים מהותיים שעלו במהלך התהליך כגון: צמיחה דמוגרפית, פנסיה, שיוך דירות, קבלה לחברות וכו', כבר מטופלים ויובאו לדיונים ציבוריים בנפרד.