תקשורת
טלפונים וטלוויזיות

אחראי: ראובן לוז
טל. 04-6485364
נייד 052-2266677
קיצור מהנייד 2677
מייל: reuven@einharodm.co.il