בטיחות


ציוד כיבוי אש. מקלטים, מתקני הרמה ומתקני לחץ.
קשר עם המועצה – מיכלים ופינוי אשפה, טיפול וטרינרי.

אחראי מיכאל אודם.
טל. 052-8695221 קיצור מהנייד 8221
מייל: betichut@einharodm.org.il