67 למדינת ישראל
לכל בית עין חרוד 
יום עצמאות שמח

מפקד יום העצמאות 1989-עין חרוד מאוחד-תרועת הנפת הדגלים

גילגולו של מעיל-עין חרוד מאוחד- יום העצמאות 2012

                                                  

עין חרוד מאוחד יום העצמאות 2012 ישראל בת 64 מסיבה