טלפונים חשובים

משטרה 100
מגן דוד אדום 101
מכבי אש 102

בית חולים העמק   04-6494141
רב"ש עין חרוד 052-025-3738316
מועצה אזורית גלבוע 04-6533233
בטחון מועצה אזורית גלבוע    04-6533377 050-8640660
מועצה אזורית גלבוע שרות לתושב 04-6533501 050-6926666
מוקד פניות מ"א גלבוע   04-6071100 109
נהג בית 052-3738306
בית שטורמן      04-6533284
משכן לאומנות     04-6531670
בית ספר יסודי   04-6486401
בית ספר משותף 04-6531617
דורות בגלבוע 04-6421050
משרד הפנים עפולה *3450