לוח גשמים 2015
17.3.16   כמות יומית: 0.6  סה"כ לעונה: 304 מ"מ