לול
ענף הלול בעין-חרוד מאוחד הוא הותיק בענפי בעלי החיים במשק.

ראשיתו בעין-חרוד ליד המעיין, ומאז, גדל התפתח והיה ללול מודרני משוכלל ומקצועי ביותר.
היום מגדלים בלול של עין חרוד 2 שלוחות מרכזיות:

שלוחת הפטם - נמצאת בתוך הקיבוץ ובה מגדלים ששה מחזורים בשנה. בכל מחזור – 250 טון למדגר, ובסה"כ שנתי – 1500 טון. העופות מגודלים ללא אנטיביוטיקה. הם נשלחים לחברת טבע עוף ונשחטים במשחטת עוף העמק.

שלוחת הפרגיות – בשלוחה זו מגדלים פרגיות מגזע כבד עבור משקי רוויה, בשתי חוות מחוץ לקיבוץ. הגידול עורך חמישה וחצי חודשים מגיל 0-22 שבועות. פרגיות אלה מסופקות לחברת "נ.ש.ר" בחוזה רב שנתי. סה"כ ייצור שנתי – 160,000 אמהות.

טלפקס: 073-2645368
אימייל: lul@einharodm.co.il
מרכז הענף: דורון סורקין