שנות ראשית
מימין: 1928-עובדות גן הירק בעין חרוד ליד המעין
משמאל: שנות ראשית בשדה
גלריית תמונות