אל: ציבור הפנסיונרים בעין חרוד

עין-חרוד מאוחד

                                

טלפון: 6485087-04, 6485305, פקס:  6531222-04

‏21/02/2017

אל: ציבור הפנסיונרים בעין חרוד

 

שלום רב,

לאחר חלוקת דפי התמורות מעבודה של ינואר 2017, קיבלנו מספר פניות לגבי תשלום גבוה יחסית של מס הקהילה.

בדקנו את הנושא והתברר כי הפטור המקובל לפנסיונרים ממס הקהילה, לא עודכן לחודש ינואר ולכן החיוב היה גבוה באופן יחסית.

כמובן שפנינו לבית התוכנה והנושא תוקן.

את התיקון תראו בדף התמורה של חודש פברואר 2017.

בתקווה להבנה,

אבי ביטון- מנהל מש"א

העתק:

חן ורדי- מנהל הקהילה

אבינעם מליק- חשב הקיבוץ

יערה בן צבי- חשבת השכר