קורס מנהלי קהילה ומזכירי קיבוץ
קורס מנהלי קהילה ומזכירים בקיבוץ
מטעם התנועה הקיבוצית
ייפתח במרכז האקדמי רופין בנובמבר 2015.
מטרת הקורס: הכשרת מנהלי קהילה ומזכירים בעלי זהות קיבוצית מובהקת.
הקורס יכלול 15 מפגשים בני 8 שעות כל אחד, בימי חמישי, אחת לשבועיים.
מחיר הקורס למשתתף 5,000 ₪: הכולל כיבוד רץ לכל היום וארוחת צהריים חמה.
דמי הרשמה 150 ₪.
התנועה הקיבוצית תסבסד את עלות הקורס לחברי הקיבוצים, כך שהמחיר למשתתף חבר קיבוץ יהיה 3,000 ₪ בלבד.
לפרטים והרשמה יש לפנות לאתי באגף החברה
טל: 03-6925245 eti@tkz.co.il