שיבוץ חגים
שיבוץ מקומות ראש השנה תשע"ח
חג שמח ושנה טובה !
מערב
א חקי  2 מוסטקי 6 משי 4 סבוראי 2 צוקר 9
ב רונן 20                
ג לבטון צברי 11 כהן 20            
ד אשל עממי 12 סינה 9 נבו + גניה 11 הירשפלד 7    
ה אדלשטיין 12 ארבל 3 סתוי  8 בן צבי 9 לבנון 13
ו יפימוב 7 מורן 3 שולה ניצן 10 אביבה לוז 20    
ז                    
דרום  
ח שקד 5 הגברה 2            
ט הרדוף 21                
י לויטה בןעזרא 19                
יא סלנט ברקן 21                
יב פרדו 9                
מזרח  
יג איה לביא 6 סורקין  21 חיילים 5        
יד הדס 4 עופרי 5 נטע ט 14 טל טבנקין  8    
טו עידית 2 מימון 10 לוז גרזון 24        
טז בר-אור/בקר 12 בר-שדה 3 ברנד בשור 14        
יז ציזלינג 10 קאופמן 9