אלון פניני - הדברות
הדברה ביתית וסביבה
משתמש בחומרים הרשומים
באישור משרד הגנת הסביבה
זמין תמיד, יעיל , ניסיון רב בתחום
יחסי אנוש מעולים

רישיון 1426

פלאפון 052-3502418
alonpnini1224@gmail.com
pnini_a@einharodm.org.il

אלון פניני