רזי ניצן - ניהול ופיקוח פרויקטים

• היתרי בניה.
• עזרה בתכנון.
• מכרז בין קבלנים.
• ניהול ופיקוח.

רזי ניצן
טל 04-6485366. פקס' 6485085 -04
RAZ.N@EINHARODM.CO.IL
נייד 052-2821457