עופרה וייל - ציור על אריחים וכלים

להזמנות:
טל. 052-3738284
מייל: ofra-v@einharodm.org.il